Abdülkadir Geylani Hazretlerini yazdığı Gunyetü’t-Talibin Şafii Fıkhına göre mi yazılmıştır?
Hanbeli fıkhına göre.


16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar