Memlukler için kullanılan ed-Devletüt-Türkiyye tabiri, Türkiye kelimesinin Arapça olduğunu göstermez mi?
Buradaki et-Türkiyye, Arapça Türk’e mensup manasınadır. Sıfat terkiplerinde mevsuf müennes ise, sıfat da müennes, müzekker ise müzekker olur. Buna mutabakatı tâmme denir. “Türkiye” kelimesi, Fransızcadır.
16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar