Muhammed Tavit et-Tanci nasıl bir kimsedir?
Mısırlı bir edebiyat muallimi idi. 1950’de yazma eserler üzerine çalışmak üzere Türkiye’ye gönderildi. 1953’te Ankara İlahiyat Fakültesi’nde İslâm Felsefesi hocası tayin edildi. 10 sene kaldı. Memleketine döndü. Sonra Fas’a gitti. Fakat aykırı itikadı sebebiyle ilmî çevrelerde alaka bulamayınca, tekrar Türkiye’ye döndü. İstanbul’da Yüksek İslam Enstitüsünde kelam, mezhepler tarihi, belagat dersleri verdi. Enstitü asistanlarının tezlerini idare etti. İstanbul Edebiyat Fakültesi’nde Arap dili ve edebiyatı, Ankara İlahiyat Fakültesi’nde de mezhepler tarihi dersi verdi. Türkiye’yi çok severdi. Türk vatandaşı oldu. Bir Türk hanımla evlendi. 1974’de 56 yaşında öldü. Zincirlikuyu’dadır. Çok titiz, nazik ve mütevazı olduğu söylenir. Bu sebeple içte ve dışta geniş bir kitle tarafından tutulmuştur. İlahiyat talebe ve hocalarının çoğu modern düşünce itibariyle kendisinden faydalanmış; ilahiyat camiasında Mutezilî fikirlerin yayılmasında mühim rol oynadığını talebeleri beyan etmiştir. Mesela doktora talebesi Hüseyin Atay, tezinde kaderi inkâr ederek bunu göstermiştir.


16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar