Tercüme işi yaparak para kazanmak maksadıyla Arapça veya Osmanlıca öğrenmek, “Allah’ın rızasını elde etmek için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünyevî bir menfaati elde etmek için öğrenen kimse, kıyamet günü cennetini kokusunu dahi alamaz.” (Ebu Davud, İlim, 12) hadis-i şerifinin şümulüne girer mi?
Arapça bir alet ilmidir. Her ne maksat ile öğrenilirse, o maksada kavuşulur. Dinini öğrenmek, hiç değilse, namazda okuduğu ayet-i kerimelerin manasını öğrenmek maksadıyla Arapça öğrenmek, niyet etmese dahi ibadettir. Hadis-i şerifte kastedilenin, dinin âli ilimleri olduğu kitaplarda yazıyor. Hadis-i şeriflerden avam hüküm çıkaramaz.


16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar