Zina ve livata bütün dinlerde haram. Ancak ateistler, deistler buna inanmıyor. Böyle iken bu suçlar için şeriate göre muhakeme olunmaları nasıl izah edilir?
Günah başka, suç başkadır. Ceza hukuku, amme nizamındadır. Şahısların dinine göre değişmez. Sadece içki içmekte bir istisna tanınmıştır. Hristiyanlıkta kısas ve diyet yoktur ama, bir Hristiyan bir Müslümanı öldürse veya tersi olsa kısas veya diyet cezası verilir.


16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar