Faiz, tasarruf sahibinin, tasarrufunu kullanmak yerine bir başkasına ödünç vermesinin karşılığında aldığı bir vazgeçme ya da kullanımı erteleme bedeli değil midir? Bu kişinin yaptığı işin, evini bir süreliğine bir başkasına kiralayarak karşılığında kira bedeli alan kişinin yaptığından bir farkı yok değil midir? Şu halde neden haram oluyor?
Doğru, para da bir kira vasıtasıdır. Üstelik kendisi kullanamayıp menfaatinden mahrum kalmanın tazminatıdır. Ama şeriat, paranın kiraya verilmesini men ediyor; borç verip sevap kazanmayı; risk alıp şirket kurarak kâr etmeyi tavsiye ediyor.
7 Şubat 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar