Osmanlılarda tatbik edilen müsadere usulü İslamiyyet’e uygun mudur?
Müsadere, yani gasp, hırsızlık, ihtilas, irtikap, karaborsacılık, kalpazanlık gibi suçlarda mala el konulması, İslami bir ceza şeklidir. Osmanlı devlet adamlarının ölümünde mirasının devlet hazinesine alınması şer’î kaideleri bilmeyenler tarafından müsadere zannediliyorsa da, değildir. Kölenin mirası efendisine gider.


7 Şubat 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar