R harfini demekte çok güçlük çeken kimse iftitah tekbirinde Allahu Ekber demek yerine Subhanallah diyebilir mi?
Elsağ olan kimse, elsağ olmayana imam olamaz. Elsağ, sin harfini, se harfi okuyandır. Başka harfleri doğru okuyamayan da, doğru okuyanlara imam olamaz. Böyle kimselerin, harfleri doğru söylemek için, gece gündüz çalışması farzdır. Çalışıp da söyleyemezse, kendi namazı caiz olur. Çalışmazsa, kendi namazları fasid olur. Harfleri doğru okuyan bir imama uyarak cemaat ile kılması mümkin iken, yalnız kılarsa, harfi doğru okumadığı için, namazı yine kabul olmaz. Doğru söyleyemediği harf bulunmayan bir ayet varsa, bunu veya böyle birkaç ayet-i kerimeyi ezberlemesi ve namazlarda, bunları okuması lazımdır. Doğru okuyabildiği ayet-i kerime var iken, bunu ezberlemeyip, söyleyemediğini okursa, namazı yine kabul olmaz. Fatihayı her namazda okumak lazım olduğundan, bunu güzel okumağa çalışması lazımdır.

Namaza Allahü ekber yerine, subhanallah, lâ ilahe illallah, elhamdülillah gibi hâlis zikirle başlamak sahihtir. Ama vacib olan tekbiri terk ettiği için tahrimen mekruhtur. Allahümmağfirlî veya la havle ve la kuvvete illa billah veya besmele veya maşallah gibi bir zikir veya dua ile başlasa sahih olmaz. Allahüssamed gibi hususi veya Allahülecell gibi müşterek esma ile de namaza başlamak esah ve ezhar kavle göre sahihtir.


21 Ocak 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar