İslam hukukunun cari olmadığı bir memlekette idam cezasını müdafaa etmek doğru mudur?
Doğru değildir. Zulüm olabilir. Çünki hangi esaslara göre tatbik edileceği meçhuldür. İdam yalnızca taammüden adam öldürmede maktulün varislerinin talebiyle kadı tarafından verilen hüküm üzerine infaz edilir.


21 Ocak 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar