Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Bugün dini mevzularda hocalar farklı fetvalar veriyor. Bu, “Ümmetimin ihtilafı rahmettir” hadisi ile izah edilebilir mi?
Bu hadis-i şerif, müctehidlerin dinde kati bildirilmemiş hususlardaki ictihadî ihtilafları içindir. Şimdiki hocalar hadis-i şerifin şumulüne girmez. Fıkıh kitaplarına tabi olanın sözü makbul ve muteberdir. Hocanın sözü, fıkıh kitabına uyuyorsa uyulur. Hocalara değil, ilmihale ve fıkıh kitaplarına tâbi olmalıdır.


21 Ocak 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar