Kur’an-ı kerimde bir hüküm ayetinin şartlarının, evvelce olsa bile, daha sonra kıyamete kadar teşekkül etmemesi mümkün müdür? Mesela köleliğin kalkması, dinin ruhuna daha uygundur denebilir mi? Müslümanların hedefi tekrar o sistemi getirmek mi olmalıdır?
Bu mümkündür, ama kati değildir. Köleliğin fiilen kalkmış olması, dini hükümleri ortadan kaldırmaz. Tekrar aynı hukuk sistemi kurulur da kölelik geri gelirse, buna dair hükümler tatbik edilir. Ayağı olmayan kimseye, abdestte ayağını yıkamak farz olmaz. İkinci söz makul değildir; hele bugün için bu, sıradan insanların yapabileceği bir şey değildir. Köleliğin kalkması, dinin ruhuna daha uygundur, sözü küfre sebep olabilir.


21 Ocak 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar