Şeriatle verilmiş bir hüküm mutlak adalet midir?
Mutlak adalet, Allah’a aittir. Çünki gaybı bilen odur. Kul, gücüne göre dine uymakla mükellef tutulmuştur. Usulüne göre, deliller çerçevesinde verilmiş bir hüküm adil sayılır. Buna da mecazen mutlak adalet denir.


21 Ocak 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar