İnternet üzerinden görüntülü olarak 2 erkek şahit huzurunda nikâh kıyılırken şahitlerin kadını tanımaları şart mıdır?
İnternette, telefonda görüntülü nikâh olmaz. Kadının ve erkeğin yahut her ikisinin veli veya vekillerinin ve iki şahidin aynı mecliste olması lazımdır. Nikâh akdi, alım-satım akdine benzetilemez.


21 Ocak 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar