Osmanlı padişahları sefere çıktıklarında tüm aile efradını yanında götürürler miydi?
Hayır. Kadınların ve çocukların darülharbe çıkarılması caiz değildir.
21 Ocak 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar