Bir kimse sarih sözle zevcesini bir defa boşasa, ama bâin talâka niyet etse, ya da iki veya üç demese, ama iki veya üç talâka niyet etse ne olur?
Hangi lisanda olursa olsun, yalnız boşamakta kullanılan sözlere, sarih, açık söz denir. Zevcesine karşı, “Seni boşadım”, “Sen bana haramsın” gibi sarih söz söyleyince veya yazınca talâka niyet etmese bile, bir talâk olur. Birincisi ric’î, ikincisi bâin olur. İki, üç derse veya demeyip niyet ederse, İmam Ebu Hanife’ye göre iki veya üç talâk olur. İmameyn’e ve diğer üç imama göre tek talâk olur. Sarih söz söyleyip bâine niyet ederse, İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf’a göre bâin olur; İmam Muhammed’e göre ric’î olur.


25 Aralık 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar