Karı koca arasının iyi olması için bir hocaya muska yazdırmak uygun mudur?
Mübah işler için Kur’an-ı kerim ayetleri veya dualar bulunan muska yazdırmak câizdir. Hazret-i Peygamber, “Efsunda şirk olmadığı müddetçe câizdir” buyurmuştur. Câiz olmayan, Kur’an âyetleri veya duadan başka şeyler yazılı bulunan muskadır. Yabancı bir kadının bir erkeği sevmesi, birinin malını almak gibi sebeplerle muska yazdırmak hiç câiz olmaz. Her ne sebeple olursa olsun büyü yapmak ve yaptırmak câiz değildir. Yapılmış büyü, meşru vâsıtalarla, dua ve muska ile çözülebilir. Sahâbîler, bildikleri rukyeleri (muskaları) Hazret-i Peygamber'e arzeder; O da bazı yerlerini çıkardıktan sonra okumalarına müsaade ederdi.


26 Haziran 2012 Salı
Alakalı Başlıklar