Elmalılı gibi tefsirlerin bazı yerlerinde Emevilerin iktidar müddetine dair rivayetler vardır. Hatta ayet-i kerimenin sebeb-i nüzulü diye geçiyor. Hatta Cenab-ı Peygamber’in rüyasında Ümeyye oğullarını minberinde görüp üzüldüğü anlatılıyor. Bunları nasıl anlamalıdır?
Bunlar sonradan Abbasiler veya Şiiler tarafından uydurulup, sünni kaynaklara bile girmiş ve üstelik sahabiye bağlanmış rivayetlerdir. Çoğunun aslı yoktur.


21 Aralık 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar