Osmanlıların Anadolu’yu ihmal ettiği, hep Rumeli’ye yatırım yaptığı doğru mudur?
Osmanlılar memleketin her köşesine imar eserleri yapmışlardır. Bunların çoğu zelzele ve sair sebeplerle günümüze intikal etmemiştir. Anadolu zaten evvelden beri Müslümanların elindeydi. Selçuklular burayı imar etmişti. Osmanlılar, yeni fethedilen Rumeli'ye daha çok ehemmiyet verdiler. Kaldı ki bir yerin imarı, oranın nüfusu ve serveti ile yakından irtibatlıdır. Anadolu nüfusça az ve servetçe fakir bir memleketti. Tabii şartları da ağırdı. Nehir az, suyu kıt, engebe fazla idi. Hazineye katkısı azdı. Bir beldenin serveti ne kadar çoksa, oraya yapılan harcama da o kadar fazla olur. Çünkü toplanan vergiler, önce toplandığı yere harcanır.


21 Aralık 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar