Osmanlı Devleti’nde ekber ve erşed sistemi ile hanedanın en büyüğü tahta geçecek kaidesi olmasına rağmen neden çocuk padişahlar tahta çıkmıştır?
Ekber olan o çocuk idi. Çocuğun hükümdarlığı maslahat sebebiyle caizdir. Memleketin birliğini ve düzenin devamını temin etmeye elverişlidir. Birini vekil eder. Memleketi o idare eder.


15 Aralık 2020 Salı
Alakalı Başlıklar