Me'zun köle borçlandığı zaman, efendi bu borçtan mesul müdür?
Efendisinin kendisine izin verdiği ve böylece muameleler bakımından tam ehliyetli hâle gelen köleye me’zun köle denir. Me’zun köle borçlandığı zaman, bu borç kendi kıymetini aşıyorsa, efendi ya bu borcu öder; ya da kölenin satılmasına razı olarak üstündeki mesuliyetten kurtulabilir.


26 Haziran 2012 Salı
Alakalı Başlıklar