Şu zamanda bir Müslümanın Maturidi veya Eş’ari dışında bir itikadî mezhebe tâbi olmasının hükmü nedir?
Öyle bir mezhep yoktur. Sadece Ehl-i sünnet mezhebi vardır. Ehl-i Sünnet olduktan sonra, Matüridi veya Eş’arî olup olmamak fazla mühim değildir. Zaten ihtilaflar birkaç cüzi meselededir. Amelî mezhep gibi değildir. Onda bir mezhebe uymak lazımdır; ihtiyaç olunca başka mezhebi taklit etmek mümkündür.


8 Aralık 2020 Salı
Alakalı Başlıklar