Bir kadın hayzın bittiğini nasıl tayin eder?
Hayzın bitip bitmediğinin kontrolüne dair kaideler şu şekildedir: Hayzda, 3 günden önce, kan her kesildiğinde, müstehab vaktin sonunu beklemek vâcibdir. Kan gelmezse, abdest alır; namaz kılar. Akşam kesildiyse oruç tutar. Gündüz kesildiyse Ramazan ayına hürmeten oruç tutar gibi yapar; ama bu orucu kazâ eder. 3 günden sonra âdetine kadar olan kesilmelerde de müstehab vaktin sonuna kadar beklemek vacibdir. Ancak her kesildiğinde, namazı gusl alarak kılar. Âdetinden sonra 10 güne kadar olan kesilmelerde, gusletmeyi geciktirmek vâcib değil, müstehabdır.  Her kesildiğinde, namazı gusl alarak kılar. Müstehab vaktin sonundan murad mekruh vakitten sakınmaktır. O halde, sabah, öğle ve yatsı için vaktin sonunda gusledip namaz kılacak vakte kadar; ikindi ve akşamda ise mekruh vakte kadar tehir etmek vâcibdir.
8 Aralık 2020 Salı
Alakalı Başlıklar