Haram olan ticaret yapmayan bir şirketin hisse senedini alıp satmak caiz midir?
Sadece ticaret değil, şirketlerin hususi muamelelerinin de şer’î hükümlere uygun olması lazımdır. Çünki hisse senedi almak, bir cihetle ortak olmak demektir. Ortak, şirketin bütün muamelelerinden bilse de bilmese de şer’en mesuldür.
8 Aralık 2020 Salı
Alakalı Başlıklar