Fıkıh kitaplarında namazı bozmayı mübah kılan sebepler anlatılırken “Taşan tencereyi ateşten ayırmak için namazı bozmak mübah olur” buyuruluyor. Tenceredeki yemeğin kendine veya başkasına ait olması arasında hüküm bakımından bir fark var mı?
Kendinin ve başkasının tenceresi müsavidir. (İbni Abidin)
24 Haziran 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar