Cenab-ı Peygamber zamanındaki ahkâmın hepsi vahye istinad ettiği için kati olup, farzı bildiriyor. Halbuki kitaplarda Peygamber’in sünnet olarak yaptığı işlerden bahsediliyor. Bunu nasıl anlamalıdır?
Ef’al-i mükellefin ile bir hükmün delili başka şeydir. Âyet ve sünnetle sabit olan bir şey, farz veya haram olabilir; müstehab veya mekruh olabilir. Âyet-i kerime ve mütevatir hadisi inkâr küfrdür. İster farza ve harama, isterse sünnet veya mekruha delalet etsin. Kıyas ile da farz ve haram olabilir. Ama zaruriyyat-ı diniyyeden (dinin zaruri bilgilerinden) olduğunda icma yoksa zan bildirir, inkârı küfr değildir.


3 Aralık 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar