Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

İmâma uyan kimse, “Niyet ettim Allah için namaza ve imâmın farzına” veya “imâmın namazına” diye niyet etse, bu niyet caiz olur mu?
Her ne kadar el-Mecmuatü’z-Zühdiyye’de “Muktediye tayin-i salat şart olduğundan, yalnız neveytü en usalliye maa’l-imam (Niyet ettim imam ile beraber namaza) demek kifayet etmez dese de, Nimet-i İslâm’da şöyle yazar:  “Yalnız imama uymağı niyyet, kifayet etmez, denilmiş ise de esah olan, onun dâhi câiz ve kâfi olmasıdır. Çünki, o niyeti eden, uymasını asıl salat ile takyid etmeyerek, kendisini imama mutlaka tabi kılmıştır. Tâbiiyet dahi, imamın mutlaka yani, aslen ve vasfen kıldığı namazı kılmak ile tahakkuk eder.”


24 Haziran 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar