Bazı şeyler Şâfiî mezhebinde farz veya haram; ama Hanefî’de değil. Haram ve farzın inkârı küfürse bu nasıl oluyor?
Bir şeyin haram veya farz olduğu nassa dayalı ve âlimler tarafından ittifakla kabul edilmişse, o zaman inkârı küfr olur. İctihadî ise, yani kıyasa istinaden haram veya farz denilmiş ise zaten küfr olmaz.


3 Aralık 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar