Vitir namazına, “niyet ettim vitir namazını kılmaya” diyenler olduğu gibi, “vâcib olan vitir namazını kılmaya” diye niyet edenler de işitiliyor. Vitir namazının vâcibliği hususunda ihtilaf bulunduğu için, vâcib olan vitir namazı demek câiz olur mu?
Câiz olur. Ama vâcib diye tayin etmek doğru değildir. (İbni Abidin)
23 Haziran 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar