Zekât nisabını teşkil eden miskalin ve dirhemin mezheplere göre farklı olması nasıl anlamalıdır?
Bu mikyasların mikdarı hakkındaki sahabiden gelen rivayetler muhteliftir.


24 Kasım 2020 Salı
Alakalı Başlıklar