Fâtiha-i şerîfe peşpeşe okunduğunda eûzü okumak vâcib midir?
Âyet-i kerime okurken eûzü okumak sünnettir. Sûre ve âyet-i kerimeleri peşpeşe okurken bir defa eûzü okumak kâfidir. Fâtiha okurken besmeleyi de her defasında okumak sünnettir. Âyet-i kerime okurken sadece eûzü söylenir, besmele söylemek gerekmez. Söylenirse de bir şey olmaz. Fâtiha’nın başındaki besmele Hanefîlere göre Kur’an-ı kerimdendir; ama âyet-i kerime değildir.
23 Haziran 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar