Bir suale verdiğiniz cevapta “Cumaya gidemeyen İmam Ebu Hanife’ye göre Cuma namazının şartları tahakkuk etmediği için vebalden kurtulur” demişsiniz. Bu gün için tahakkuk etmeyen şartlar nedir?
İmam Ebu Hanife’ye göre Cuma kılınan yerin darülislam olması; halife olması; Cuma namazını halifenin veya onun beratla tayin ettiği naiplerinin kıldırması; bir şehirde yalnız bir yerde cuma namazı kılınması lazımdır.


24 Kasım 2020 Salı
Alakalı Başlıklar