Mustafa Sabri Efendi diş dolgusunun gusül abdestine mâni olmadığı hakkında fetva vermiş midir?
Böyle bir fetva görmedik. Şeyhülislamlık, 1918’de dolgunun gusle mani olduğuna fetva vermiştir.


24 Kasım 2020 Salı
Alakalı Başlıklar