Son asırda Osmanlı hanedanında doğan her şehzadeden padişahın haberi olur mu?
Elbette. İrade-i seniyye ile aileye dâhil edilir ve sicille kaydolunur. Hazine-i hassadan tahsisat alır.
21 Kasım 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar