Maden mülkiyeti kime aittir?
Sahipsiz arazideki maden bulanındır. Sahipli arazide arazi sahibinindir. Her halükârda dârülislâmda beşte biri devlete aittir. Bu mikdar beytülmâlin ganimet kısmına dâhildir.


21 Kasım 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar