Define ve maden mülkiyeti kime aittir?
Sahipsiz arazide maden ve define bulanındır; sahipli arazide arazi sahibinindir. Her halükârda dârülislâmda beşte biri devlete aittir. Bu mikdar beytülmâlin ganimet kısmına dâhildir. Ama üzerinde İslâmî işaretler bulunan bir define ise, lukatadır. Tamamı beytülmale verilir. Beytülmâl yoksa, fakirlere verilir. Bulan fakirse kullanabilir.
21 Kasım 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar