Bir müslüman ben kölelik istemiyorum, kölelik kaldırılsın, köleliğe karşıyım dese ne olur?
Bu sözün bir kıymeti yoktur. İstediğini söyleyebilir. İslâm hukukunda kölelik vardır. Nice ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerde kölelerin statüsü tanzim edilmiştir. Bu mevzuda ileri geri konuşmak, dini tahkir ve tezyif manasına gelir. Yani Şari-i teala ve peygamberi bilmiyormuş veya kendisi kadar merhametli değilmiş manası çıkar. Ancak kölelik zor; köle olarak yaşamak müşkül, bu cihetten söylerse küfr olmaz.


21 Kasım 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar