Din dersinde talebelere şıklı sualler sorulduğunda, mesela “Âdem aleyhisselam ilk peygamber değildir” gibi yanlış bir şık yazmak caiz midir?
Kasıt yok. Mahzuru olmaz. İlzam tarikiyle söylenen söz küfr değildir. Buna benziyor.
21 Kasım 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar