İmam nikâhlı zevcim hamile iken beni bırakıp benden habersiz yurt dışına gitti. Ne bana, ne de çocuğuma hiçbir vazifesini yerine getirmedi. Başka kadınlarla yaşadığını, hatta evlendiğini işittim. Beni de boşamıyor. Ne yapmalıdır?
Kanunlara uyup resmi kayıt yaptırmamak bir hatadır. O boşamadıkça Hanefî’de nikâh düşmez. Araya aracı koyup boşamasını temin edebilirsiniz. Boşamazsa, ilim sahibi salih bir erkek Müslümana gidip vaziyetinizi iki adil şahitle ispat edersiniz. O da nafaka vermediği, terk ettiği, kötü muamelede bulunduğu için Mâlikî ve Şâfiî mezhebine göre hakem sıfatıyla nikâhı fesheder. İddet bekledikten sonra kadın serbesttir.
21 Kasım 2020 Cumartesi
21 Kasım 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar