Seyyid Abdülhakim Efendi’nin Babanzade Ahmed Naim’i övdüğü biliniyor. Fakat kendisi modernistlerin ve bilhassa Akif’in yakın dostudur. Bunu nasıl anlamalıdır?
Bu rivayet doğru ise, bu bir cihetle olsa gerektir. Tam makbulü olsaydı, kendisine gelip gider; istifade ederdi. O zaman kimin ne olduğunu anlardı. Zamanın zulmetinin tesir etmediği kimse olamıyor.
21 Kasım 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar