Din kitapları kendini beğenmemek lazım geldiğini söylüyor. Psikoloji kitapları ise özgüvenli olmayı tavsiye ediyor. Ne dersiniz?
Din kitaplarında kastedilen, nefsin esiri olmak, günahlarını beğenmek, kendini diğer insanlardan üstün görmek demektir. Psikoloji kitaplarında yazan ise ezik olmamak, insanlık haysiyetini muhafaza etmek manasınadır. İkisi aynı şey değildir.


21 Kasım 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar