Tevatür ve mütevatir haberleri sadece ehli sünnet ve salih olan kimseler mi bildirir?
Ehl-i sünnet olmayan ve fâsık birinin sözüne itimat edilmez. Mahkemede şahitlik edemez.


10 Kasım 2020 Salı
Alakalı Başlıklar