Envaru’l-Âşıkin kitabında tafsilatlı bir şekilde Allah şöyle buyurdu şeklinde çok yazı vardır. Bunlar başka yerde de geçmiyor. Mehazı nedir?
Muteber ve ilmî bir kitap değildir. Avam için yazılmıştır.


10 Kasım 2020 Salı
Alakalı Başlıklar