Piyer Loti kahvehanesini kendisi mi açmıştır?
İstanbul’da iken oraya gidip gelir, Haliç manzarasını seyrederdi. Bu sebeple kahvehanenin sahibi onun ismini verdi. Sonra da bu isim tutuldu. Bu tepeye eskiden Gümüşsuyu veya İdrisköşkü Tepesi denirdi.
10 Kasım 2020 Salı
Alakalı Başlıklar