Hükümetin Mustafa Kemal ve Rauf Bey’in tutuklanması emrine karşı gelen Karabekir’i vazifeden almaması; ayrıca İngilizlerin, Karabekir’in azli için Osmanlı hükümetine hiç baskı yapmamış olması şaşırtıcı değil midir?
Evet, şaşırtıcıdır.
10 Kasım 2020 Salı
Alakalı Başlıklar