İslam-Osmanlı hukukunda suçluların iadesine dair hüküm var mıdır?
Bu daha ziyade devletler hukukunun bir mevzudur. İslam Devleti kendi toprakları içinde suç işleyen bir şahsı kendisi cezalandırır. Bunu hiçbir ülkeye vermez. Hele bu kendi vatandaşı ise asla veremez. Başka bir ülkede suç işlenmiş ve İslâm devletine kaçmış olan birisini de arada anlaşma olmadığı müddetçe iade etmez.
10 Kasım 2020 Salı
Alakalı Başlıklar