Birisine bu muameleyi bana yaparsan gavursun dese, ne lazım gelir?
Hakaret kastı ile söylerse, günah olur. Küfre düşeceğini kast ederse, söyleyen tecdid-i iman etmelidir.


10 Kasım 2020 Salı
Alakalı Başlıklar