Hintli bir Müslüman ananın, esir pazarında çocuğunu satmak suretiyle parasını Anadolu’ya gönderdiği doğru mudur?
Bazı kitaplarda (Mim Kemal Öke, Hilafet Hareketleri) geçiyor ise de, propaganda olduğu aşikardır. O tarihte Hindistan’da esir ticareti yasak olduğu gibi; bir kimsenin çocuğunu köle olarak satışı da meşru olmamıştır.


10 Kasım 2020 Salı
Alakalı Başlıklar