Şerhu’l-Mevâkıf ve Şerhu’l-Makâsıd kadar detaylı, Matüridi kelamı üzerine yazılmış kitaplar var mı?
Nesefî’nin Tabsıratu’l-Edille ve Nureddin Sabunî’nin Kifaye kitapları geniş Matüridi eserleridir. Ancak bunların eksiği, şerh ve haşiyelerinin yok denecek kadar az olmasıdır. Mevakıf ve Mekasid’ın haşiyesi çoktur. Onları, Matüridi olanlar da şerh etmiştir. Dolayısı ile bu eserler aynı zamanda Matüridi akaidini de ihtiva etmekteler.


10 Kasım 2020 Salı
Alakalı Başlıklar