Cennete gidecek olan hayvanlar var mıdır?
İmam Mukatil’in Mişkâtü’l-Envar kitabında, cennete girecek 10 hayvan sayılıyor. Sâlih aleyhisselâmın devesi, İbrahim aleyhisselâmın buzağısı, İsmail aleyhisselâmın koçu, Mûsâ aleyhisselâmın ineği, Yûnus aleyhisselâmın balığı, Üzeyr aleyhisselâmın eşeği, Süleyman aleyhisselâmın karıncası ve hüdhüd kuşu, Ashâb-ı Kehf’in köpeği (Kıtmîr) ve Muhammed aleyhisselâmın devesi (Kusvâ). Bunların hepsi koç suretinde yaratılıp öyle cennete gireceği söyleniyor. Bunlar arasında Hazret-i Ali’nin atı veya yunan kralını ısıran maymun sayılmamıştır.


10 Kasım 2020 Salı
Alakalı Başlıklar