İmam-ı Azam şahsını ve ekolünü anlatan kaynak kitap tavsiye eder misiniz?
Kerderi, İbni Hacer ve Süyutî’nin İmam-ı Azam Ebu Hanife hakkındaki kitapları Türkçe’ye tercüme edilmiştir ve latin harfleriyle basılmıştır. Taşköprüzade’nin mevduat-ı Ulum kitabında da tafsilat vardır. Faruk Meyan’ın Dört Büyük İmam kitabı da okunabilir. Muhammed Ebu Zehra’nın Ebu Hanife adında ve akademik tonda bir şümullü kitabı vardır.


6 Kasım 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar