Osman Hamdi Bey dönme midir?
Babası Ethem Paşa, Sakızlı bir Rum idi. Çocukken ihtida etmiştir. Bahsettiğiniz tablonun ona ait olduğu söyleniyor. Kadının ayakları altındaki kitapların Kur’an-ı kerim olduğu belli değildir. Bu tablo, zamanın hakikatini anlatan ve bir cihetle tenkit eden güzel bir eserdir. Hizmetçi tahta oturmuş; eski kitapları, yani eski düzeni ayaklar altına almıştır. Rahlede oturan kadın tablosundaki kadının da Kur’an-ı kerim okuduğu belli değildir. Okusa bile, cariyenin başı kolu açık olması caizdir.
29 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar